Zpracování mezd a personalistika

Zpracování mezd a personalistika OpavaNabízím zpracování běžných mzdových výstupů. Mohu vás zastoupit při kontrolách ze strany správce daně,  sociální správy, nebo zdravotní pojišťovny.

Zpracování mzdové evidence zahrnuje:

Zpracování mezd a personalistika Opavazpracování měsíční mzdy zaměstnance

Zpracování mezd a personalistika Opavazpracování  a předání přehledů pro SZ a ZP

Zpracování mezd a personalistika Opavavyhotovení příkazů k úhradě na odvody plynoucí z mezd

Zpracování mezd a personalistika Opavazpracování a předání  evidenčního listu důchodového pojištění

Zpracování mezd a personalistika Opavapřihlášky a odhlášky zaměstnance z SZ a ZP

Zpracování mezd a personalistika Opavazpracování souhrnného měsíčního přehledu mezd vyplácených zaměstnavatelem

Zpracování mezd a personalistika Opavavedení mzdového listu zaměstnance

Zpracování mezd a personalistika Opavavedení přehledu pro uplatnění odpočitatelných položek od základu daně dle zákona č.586/1992 Sb. v platném znění (dle předaných podkladů)

Dále poskytuji služby z oblasti personalistiky:

Zpracování mezd a personalistika Opavavedení personální evidence

Zpracování mezd a personalistika Opavačinnosti související s přijetím pracovníka

Zpracování mezd a personalistika Opavazpracování na žádost zaměstnanců firmy jejich roční zúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti

Zpracování mezd

Zpracování mezd

Zpracování mezd a personalistika Opavaevidence zaměstnanců

Zpracování mezd a personalistika Opavamzdové listy

Zpracování mezd a personalistika Opavavýpočet mezd

Zpracování mezd a personalistika Opavavýplatní pásky a listiny

Zpracování mezd a personalistika Opavapodklady pro odvod pojištění, daní a poplatků

Zpracování mezd a personalistika Opavapříkazy k úhradě

Zpracování mezd a personalistika Opavaroční zúčtování

Zpracování mezd a personalistika Opavaměsíční rekapitulace

Zpracování mezd a personalistika Opavazastoupení při kontrolách pojištění