Daňové poradenství - poskytované služby

Daňové poradenství OpavaBojíte se, kolik zase budete doplácet na daních a pojištění, kolik času vám zaberou různé výpočty a jak dlouho strávíte nekonečným vyplňováním všech těch barevných formulářů?

Daňové poradenství OpavaRáda vás této nepříjemné povinnosti zbavím. Nabízím zpracování daňového přiznání ke kterékoliv dani, včetně jeho podání a komunikace s příslušným úřadem. Využívám všech zákonných možností vedoucích ke snížení vaší daňové zátěže. Díky spolupráci se mnou ušetříte více, než kolik za poskytnuté služby zaplatíte. Už se o tom přesvědčila celá řada mých klientů. Přidejte se k nim a začněte šetřit svůj čas i peníze co nejdříve – třeba už dnes.

Daňové poradenství

Daňové poradenství OpavaPoskytování právní pomoci a finančně ekonomických rad ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí (dále jen „daňové poradenství“).

Daňový audit

Daňové poradenství OpavaDaňovým auditem se rozumí provedení kontroly plnění daňových povinností klienta za minulá období v rozsahu stanoveném smlouvou.

Zpracování daňového přiznání daňovým poradcem

Daňové poradenství OpavaNa základě smlouvy s klientem zpracovává daňový poradce daňová přiznání uvedená ve smlouvě. Zpracování přiznání provádí daňový poradce na základě podkladů uvedených ve smlouvě (zpravidla účetní závěrka, peněžní deník, inventury, apod.) a předložených klientem. Je-li to ve smlouvě sjednáno, mohou být v rámci jeho zpracování posouzeny též další významné účetní případy dle smlouvy buď vybrané daňovým poradcem nebo navržené k posouzení klientem.

Podání daňového přiznání daňovým poradcem

Daňové poradenství OpavaPodání daňového přiznání daňovým poradcem je úkon, kdy daňový poradce na základě plné moci předloží daňové přiznání klienta správci daně.